Naba - Neeta
Nabaneeta Devsen
Pp. 500; Mitra-o-Ghosh Publishers
Cover Design: gautam Roy
Year of Pub: Beng. Era 1403 (~1997); 5th. reprint BE 1406 (~2000)
ISBN: 81-7293-366-5
 

Nabaneeta Dev Sen-er asaamaanya baichitryamaY pratibhaar ekaTi saamagrik nidarshan ei 'naba neetaa' ba_iTi, ete aachhe 9 rakam saahitya-kamer.r sa.nkalan~| duTi bhramaN-kaahinI, duTi upanyaas, 6Ti saahitya-prabandha, 3Ti ramyarachanaa, chhoTogalpa, nibandha, kaabyanaaTya, anubaad |